top of page
resin
fiber glass
roving
fiber-glass
Fiber-glass1
Multi-axial_Fabrics.jpg
Multiaxial_fabric
Glass_Fiber_Continuous_filament_strand_mat
fiberglass
fiber
composite cells
Chopped-Strand-Mat-Emulsion-
fiber glass
roving
carbon-fiber-fabric-multiaxial-188448
fiberglass
Multi-axial_Fabrics.jpg

Композитна армировка

(Стъкломат)

Механичните свойства на повечето от усилващите нишки са значително по-високи от тези на не-армирани смоли. Механичните свойства на композитните системи , използващи влакна/смола са контролирани от наличието на влакна на композитния материал..

Четирите основни фактори, които определят приноса на влакната са:

Основните механичните свойства на самото влакно

Повърхността на взаимодействието на влакна и смола.

Количеството на фибри в сместа .

Ориентацията на влакната в композитния материал.
Повърхността на взаимодействието на влакната и смолата се контролира от степента на свързване, която съществува между двете. Тя е силно повлияна от третирането на повърхността на влакната.

Количеството на влакната в композита до голяма степен се определя от използваната производствена технология. Използване на платове с голяма плътност ще дават по-висок Фракционен обем на влакната (FVF) в ламинат, отколкото тези тъкани, които са направени с груби влакна, или които имат разстояния между тях. Диаметърът на влакното е важен фактор, като влакна с малък диаметър са по-скъпи, предоставящи по голяма повърхност за матрично разпределение на повърхностния товар. Като общо правило, твърдоста и якостта на ламината ще се увеличи пропорционално на количеството на влакната в него.
Въпреки това, при около 60-70% FVF издръжливостта на опън може да продължи да се увеличава, като силата на ламината ще достигне своя връх и след това ще започне да намалява, поради липсата на достатъчно смола за правилното задържане на  влакната заедно.

И накрая, тъй като усилващите нишки са предназначени да бъде натоварени по дължината им, а не в тяхната ширина, ориентацията на влакната създава силно "ориентирани" свойства на композитния материал. Това "анизотропна" характеристика на композитните материали може да се използва за добро предимство в дизайн, като по-голямата част от влакната са поставени по дължината на ориентацията на основните посока за натоварване. Това свежда до минимум количеството на „паразитен“ материал, който се поставя на места, където има малко или никакво натоварване.
Свойствата на влакната се показват само част от картината. Свойствата на композита ще произтичат от тези на влакна, но също така и по начина, по който те си взаимодействат със смолата , нейните свойства, количеството на влакната и ориентация им.

bottom of page