top of page
Search

DRX - средство за премахване на ръжда

Updated: Dec 2, 2020

DRX е най-добрият продукт на пазара, за отстраняване

на ръжда, без да причинява вреда на боята и

неметалните елементи на засегнатия детайл.

DRX е създаден след многобройни тестове върху

корозирали метални детайли и е открита перфектната

формула, позволяваща бързо и безопасно премахване

на ръждата. Повечето подобни продукти не премахват ръждата а образуват защитен повърхностен слой, който след известно време се разрушава и корозията продължава действието си.

DRX прониква в порите на метала и напълно премахва

ръждата, като улеснява нанасянето на последващото

антикорозионо покритие.

Продуктът намира широко приложение за профе-сионална и хоби употреба, при ремонт на превозни

средства, индустриални съоръжения, реставрационни

работи и т.н. Достатъчно е корозиралият детайл да

се напръска с препарата и след няколко минути да се

измие със силна струя вода. Резултатът от действието му е съпоставим с пясъчно бластиране, но е по-лесен, по- евтин и безопасен за употреба, като се избягва абразивното действие на пясъка върху незасегнатата част от метала и покритието му.

Препаратът не е токсичен и не замърсява околната

среда. Безопасен за кожата. Може да се прилага и за отстраняване на петна от ръжда върху керамика, камъни и други неметални повърхности.


* При дебел слой ръжда, операцията се повтаря до удовлетворителен резултат.

701 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Business_Blog.jpg
bottom of page