Gel-Coat-laser-big
-gelcoat
gelcoat
gelcoat
800x554_saxobonnet

Gelcoat

Придава завършен вид и гладка повърхност на изделия от композитни материали и ги защитава от атмосферни въздействия.

-ortho на база ортофталови смоли за индустриални приложения

-iso на база изофталови смоли за производство на лодки, яхти, транспорт, спортни съоръжения, санитарни изделия.

-iso-npg на база изофталови смоли модифицирани с неопентилгликол за подобра механична здравина за производство на лодки, яхти, транспорт, спортни съоръжения, санитарни изделия.

-винилестерни за производство на матрици -трудногорими за транспортни съоръжения, влакове, автобуси.

Contact us
  • Facebook Social Icon
new.png

Bestimex Ltd  София, ул "Проф. Иван Георгов" 1А    ЕИК 010279598