top of page
resin
resin-1
resin-2
resin-3
resin-4
composite
composites-1
resin-5
resin-6
wing
resin
Synthetic-Resins
composites-7
boat
boat
fender

Фенолни смоли

Фенолните смоли са термореактивни полимери или термореактиви, получени чрез химични реакции на кондензация между фенол (ароматен алкохол, получен от бензен) или производно на фенол, и алдехид, особено формалдехид (реактивен газ, получен от метанол) . Тези органични функции обхващат голям брой различни химични съединения и този факт прави възможно предлагането на голямо разнообразие от фенолни смоли на пазара.

Основните характеристики на фенолните смоли и причините, поради които те са така поискани, са: отлично термично поведение, високо ниво на якост и устойчивост, дълга термична и механична стабилност, отлична способност да действат като електрически и топлоизолатор (точка на разлагане на смолите феноли е в температурен диапазон от 220 ° C и повече).

bottom of page