top of page
resin
resin-1
resin-2
resin-3
resin-4
composite
composites-1
resin-5
resin-6
wing
resin
Synthetic-Resins
composites-7
boat
boat
fender

Композитни материали

Композитите са изкуствено създадени материали с цел получаване на  нови качества, който да съчетават  свойствата на изграждащите ги компоненти. Най-често тези материали се състоят от два компонента, който се разглеждат като две твърди фази. Основната фаза (смола) се нарича матрица. Вгражданите във матрицата компоненти се наричат армиращ материал (армировка). Основното изискване, което гарантира нормална работа на композитите между двете фази да няма никакви взаймодействия например химически взаймодействия или протичане на дифузионни процеси. 

Бестимекс е активен в продажбите , проучването и развитието на композитни материали повече от 15 години.

Полиестерните смоли предлагани от Бестимекс съдържат висококачествени органични анхидриди и деривати , които могат да бъдат: блокиращи огъня (Fireblock™), с ниско съдържание на стирол (LSC) , със слабо отделяне на стирол (LSE), санитарни гел коат, без стиренови ПЕ и ВЕ смоли , смоли за досег с хр. продукти и био смоли и много други иновативни продукти.

Бестимекс ООД има подкрепата на световните лидери в производството на Композитни материали разполагащи със знанието и умението, даващи адекватна техническа поддръжка и обучение.

Всичко това дава възможност да се направи сравнение с останалите продукти и технологии на пазара , за да подберем правилната смола, според специфичните изисквания за здравина, химическа устойчивост, производителност и др.

За повече информация може да се свържете:

office@bestimex.net или с Вашия регионален представител на https://www.bestimex.net/kontakti

bottom of page