top of page
plane
composites
wing
resin
Synthetic-Resins
car
boat
boat
fender

Ортофталови смоли

Тиксотропна полиестерна смола, умерено реактивна

за общо ползване, с добри механични свойства и ниска цена. Съдържа специални добавки, които значително подобряват работната среда по време и след нанасяне, благодарение на значително намаляване на емисиите на стирен.  Подходяща за общо ползване.

bottom of page