resin
resin-1
resin-2
resin-3
resin-4
composite
composites-1
resin-5
resin-6
wing
resin
Synthetic-Resins
composites-7
boat
boat
fender

Епоксидни смоли

Добри механични свойства               

Висока устойчивост на вода
Удълженото време за работа със смолата
Ниска свиваемост.

•Недостатъци

По висока цена 

Изисква точност при смесване
Опасни за работа

Техническа спецификация Letoxit PR227, Letoxit EM305, 306, 307

Техническа спецификация Elan-Tech EC1150 / W1150   100&45

  • Facebook Social Icon
new.png

Bestimex Ltd  София, ул "Проф. Иван Георгов" 1А    ЕИК 010279598