top of page
пу2
u5
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu7
pu3
pu
pp1
pp2
plastics5
plastic-bushes
plastics_gear
plastic_rods
plastic_gears
Plastic
plastic bearing
plastic_bearing3
pl2230523-plastic_tracking_roller_plastic_pulley_wheels_with_carbon_steel_ball_bearing_for_furniture
pastic_slider1
pastic_Parts
MS-Plastics-Engineering-Plastics-Main
pastic_gear1
gear3
genetic_plastic_gears
gear
u5
Sustamid_6
Sustamid_
Sustaglide6
pu7
pu4
pp1
plastics5
plastics_gear
plastic-bushes
plastic_rods
plastic_gears
plastic bearing

Полиацетал

Високо кристалинна термопластмаса с два подвида: хомополимер (POM-H, Delrin) и кополимер (POM-C, Hostaform). Хомополимерите притежават по-голяма плътност, твърдост и механична якост. Кополимерите, притежават по-голяма якост
на удар, по-добра абразивна устойчивост, термична и химична
устойчивост.
Приложение: Подходящи за обработка с металорежещи машинни.
Плъзгащи и лагеруващи елементи, зъбни колела, ексцентрици, дискове и храпови механизми, ролки за големи натоварвания, компоненти за помпи, корпуси и клапани, електроизолационни
елементи и др.

bottom of page