top of page
пу2
u5
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu7
pu6
pu4
pu3
pu
pp1
pp2
plastics5
plastic-bushes
plastics_gear
plastic_rods
plastic_gears
Plastic
plastic bearing
plastic_bearing3
pl2230523-plastic_tracking_roller_plastic_pulley_wheels_with_carbon_steel_ball_bearing_for_furniture
pastic_slider1
pastic_Parts
MS-Plastics-Engineering-Plastics-Main
pastic_gear1
gear3
genetic_plastic_gears
gear
пу2
u5
Sustamid_6
Sustamid_
Sustaglide6
pu7
pu3
pu
pp1
plastics5
plastics_gear
plastic-bushes
plastic_rods
plastic_gears
plastic bearing
Plastic

Полиетилен

Полиетилен HD 300 (Polystone® G)

Икономически изгоден материал с масово приложение за слабонатоварени детайли, безпроблемно се заварява.

Приложение:

Съдостроене, резервоари, детски площадки. Предлага се под формата на плочи, пръти и електроди за заваряване.

 Полиетилен HD 500 (Polystone® D)

Най-масово разпространения полиетилен. С много добри плъзгащи свойства, лесна обработваемост, много добра студоустойчивост, много добра химическа устойчивост към почти всички химически реактиви при нормални условия, може да се заварява.

Приложение:
Основен материал при производството на детайли и машини за хранително вкусовата промишленост: звезди, шнекове, плъзгачи, транспортни ленти, плочи за нарязване и насичане на месо, плочи за притискане на сирена.
PE-500 намира широко приложение при работа в силно запрашена и абразивна среда, въглишен прах, руда и мн.др. Поради много добрата абразивна устойчивост Polystone® D e основен конструктивен материал за облицоване на машини и детайли работещи в подобна среда.
Предлага се под формата на плочи, листове, пръти и електроди за заваряване

Полиетилен 1000, Свръх ВисокоМолекулен Полиетилен. (Polystone®M)
Polystone®M има по-добри показатели отличаващи го от полиетилен 500 и доближаващ СВМПЕ до ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИте пластмаси.
Polystone® M е с молекулно тегло над 4 млн. Може да работи при криогенни условия (температури до -270°С) с по-добра химическа устойчивост е от HDPE като издържа на всички концентрирани химикали при температури до 80°С. Има изключителна износоустойчивост – табл.3 . Polystone®M има най-добри абразивни свойства от всички термопласти, поради което детайли от него намират широко приложение в минната индустрия (пресипки, облицовка на бункери) и строителството (облицовка на кошовете на строителните машини, формоването на тухли, улеи за бетон).
Модифицикациите на СВМПЕ:
Антистатичен, с включения от елементен Бор (като ядрен щит в АЕЦ), с допълнителни смазки, с молекулно тегло над 11 млн.
Недостатък на СВМПЕ, е че трудно може да се лепи и заварява.

bottom of page