top of page
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu3
pp1
pp2
plastics5
plastic-bushes
plastic_rods
Plastic
pastic_slider1
bushes
Sustamid_6
Sustamid_
Sustaglide6
pp1
pp2
plastics5
plastic-bushes
plastic_rods

Полипропилен

Полипропиленът е материал, притежаващ комбинацията от изключителни физични, химични и термични качества. Той е материал, с висока якост на опън, притежаващ извънредно голяма устойчивост към органични разтворители. Има ниска плътност, добра твърдост и изключителна устойчивост на химикали. Лесно обработваем и подходящ за контакт с хранителни продукти и медикаменти.

bottom of page