Полиамид 46 (Sustamid® 46)
 

Материал работещ при изключително високи температури до 200°С за кратки периоди и продължителна работа при 145°С.
Предлага се под формата на заготовки от пръти и плочи и листове.

PEEK SustaPEEK®

Полиетер етеркетон. Материал многократно надвишаващ физикомеханичните показатели на инженерните пластмаси.
С много добри плъзгащи свойства.
Химически устойчив към всички химикали в концентриран дори и при високи температури.
Работна температура от 320°С за кратки периоди до +250°С при непрекъсната работа.
SustaPEEK® се предлага и в модифициран вид:
SustaPEEK®MOD (антистатичен), SustaPEEK®CF(негорим, бездимен), SustaPEEK®GF30 (стъклонапълнен), SustaPEEK®MG (чист за медицински цели)

  • Facebook Social Icon
new.png

Bestimex Ltd  София, ул "Проф. Иван Георгов" 1А    ЕИК 010279598