top of page
пу2
u5
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu7
pu4
pu3
pp1
plastics5
plastic-bushes
plastics_gear
plastic_rods
plastic_gears
plastic bearing
plastic_bearing3
pl2230523-plastic_tracking_roller_plastic_pulley_wheels_with_carbon_steel_ball_bearing_for_furniture
pastic_slider1
pastic_Parts
MS-Plastics-Engineering-Plastics-Main
pastic_gear1
gear3
genetic_plastic_gears
bushes
gear
pu7
pu
pp1
plastics5

Полиамид 46 (Sustamid® 46)
 

Материал работещ при изключително високи температури до 200°С за кратки периоди и продължителна работа при 145°С.
Предлага се под формата на заготовки от пръти и плочи и листове.

PEEK SustaPEEK®

Полиетер етеркетон. Материал многократно надвишаващ физикомеханичните показатели на инженерните пластмаси.
С много добри плъзгащи свойства.
Химически устойчив към всички химикали в концентриран дори и при високи температури.
Работна температура от 320°С за кратки периоди до +250°С при непрекъсната работа.
SustaPEEK® се предлага и в модифициран вид:
SustaPEEK®MOD (антистатичен), SustaPEEK®CF(негорим, бездимен), SustaPEEK®GF30 (стъклонапълнен), SustaPEEK®MG (чист за медицински цели)

bottom of page