Тефлон ®PTFE

Политетрафлуороетилена (тефлон) е добре познат материал с уникални свойства:
Без адхезия, устойчив към всички химически реактиви, работен температурен диапазон от -270°С до +270°С и 300°С за кратки периоди.
В чист вид тефлона има няколко основни недостатъка: ниски стойности на твърдост (max. Shore60), студена течливост, висок коефициент на линейно температурно разширене.
Модифицираните варианти на тефлона са :
PTFE +бронз, PTFE +стъкло, PTFE +стъкло, PTFE +месинг, PTFE +графит, PTFE +графит (електропроводим), които компенсират частично или напълно неговите недостатъци.

  • Facebook Social Icon
new.png

Bestimex Ltd  София, ул "Проф. Иван Георгов" 1А    ЕИК 010279598