top of page
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu7
pu3
pu
pp1
pp2
plastics5
plastic_rods
plastic_gears
Plastic
plastic bearing
plastic_bearing3
pl2230523-plastic_tracking_roller_plastic_pulley_wheels_with_carbon_steel_ball_bearing_for_furniture
pastic_slider1
pastic_Parts
MS-Plastics-Engineering-Plastics-Main
pastic_gear1
bushes
gear
пу2
u5
Sustamid_6
Sustamid_
Sustaglide6
pp1
pp2
plastics5
plastics_gear
plastic-bushes
plastic_rods
plastic bearing

Тефлон ®PTFE

Политетрафлуороетилена (тефлон) е добре познат материал с уникални свойства:
Без адхезия, устойчив към всички химически реактиви, работен температурен диапазон от -270°С до +270°С и 300°С за кратки периоди.
В чист вид тефлона има няколко основни недостатъка: ниски стойности на твърдост (max. Shore60), студена течливост, висок коефициент на линейно температурно разширене.
Модифицираните варианти на тефлона са :
PTFE +бронз, PTFE +стъкло, PTFE +стъкло, PTFE +месинг, PTFE +графит, PTFE +графит (електропроводим), които компенсират частично или напълно неговите недостатъци.

bottom of page