top of page
пу2
u5
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu7
pu4
pp1
pp2
plastics5
plastic-bushes
plastics_gear
plastic_rods
plastic_gears
plastic_bearing3
pl2230523-plastic_tracking_roller_plastic_pulley_wheels_with_carbon_steel_ball_bearing_for_furniture
pastic_slider1
MS-Plastics-Engineering-Plastics-Main
pastic_gear1
genetic_plastic_gears
bushes
gear
pu7
pu3
pu
pp1
plastics5
plastics_gear
plastic-bushes
plastic_rods
plastic bearing
Plastic

Полиетилен терефталат (Sustadur® PET)

Полиетилен терефталата е полимер със свойства близки до полиацетала. Лагерен тип материал, с изключителни самосмазващи свойства и коефициент на триене значително по-нисък спрямо полиамидите и полиацетала.
Недостатък на PET са неговата крехкост и слаба удароустойчивост.
Приложения: Основните предимства на PET са в медицинското и фармацевтично оборудване. Детайлите от PET издържат до 1000 цикъла на стерилизация, рентгеново лъчение, физиологично инертни са. От PET са направени ръкохватките на повечето медицински инструменти, втулките в подвижните болнични легла, използва се като плъзгач за отварянето и затварянето на подвижни мостове.
Материала е с FDA сертификат за досег с хранителна среда.
Модифициран вариант на PET с тефлон (Sustadur® PET GLD 130).

ECTFE (етилен хлортрифлуоретилен)

Флуоровъглеводороден полимер на база етилен и хлортрифлуоретилен.
Устойчив на триене, химически въздействия, температура.

bottom of page