top of page
пу2
u5
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu7
pu
pp1
pp2
plastics5
plastics_gear
Plastic
plastic_bearing3
pl2230523-plastic_tracking_roller_plastic_pulley_wheels_with_carbon_steel_ball_bearing_for_furniture
pastic_slider1
pastic_Parts
MS-Plastics-Engineering-Plastics-Main
pastic_gear1
gear3
genetic_plastic_gears
bushes
gear
Sustamid_6
pu4
pu3
pp1
pp2
plastics5
plastics_gear
plastic-bushes
plastic_rods
plastic_gears
plastic bearing

Полиамид 6/6 30% стъклонапълнен ПАС-30 (Sustamid® 66 GF30)

30% Стъклонапълнен полиамид 66 е с висока дименсионална стабилност и най-висок модул на еластичност 10000 MPa спрямо останалите инженерни материали. Има висока експлоатационна температура до 200оС за кратки периоди и 130оС при непрекъсната работа.
Не е подходящ за плъзгащи лагери и детайли изложени на удар с нарез.
Приложения: в електрониката, кожуси в елктродвигателите, зъбни колела, охлаждащи винтове в топлообменниците, в автомобилите.
Предлага се под формата на заготовки от пръти, плочи и листове.

bottom of page