top of page
пу2
u5
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu7
pu4
pu3
pu
pp1
plastics5
plastic-bushes
plastics_gear
plastic_rods
plastic_gears
Plastic
plastic_bearing3
pl2230523-plastic_tracking_roller_plastic_pulley_wheels_with_carbon_steel_ball_bearing_for_furniture
pastic_slider1
pastic_Parts
MS-Plastics-Engineering-Plastics-Main
pastic_gear1
gear3
genetic_plastic_gears
bushes
gear
пу2
u5
Sustamid_6
Sustamid_
Sustaglide6
pp1
pp2
plastics5
plastics_gear
plastic-bushes
plastic_rods
plastic bearing
Plastic

Полиамид 6 с графит и MoS2 (Sustamid® 6 MO)
 

Модифициран материал на основата на Полиамид 6 с включения от твърди смазки: графит и MoS2 молибденов бисулфид.
С по-нисък коефициент на триене спрямо чист полиамид 6.
Приложения: Плъзгащи лагери работещи без допълнително смазване, или с опасност да останат без смазване, втулки и плъзгащи лагери на тежко натоварени строителни машини.
Предлага се под формата на заготовки от пръти, тръби, плочи и листове.

bottom of page