top of page
пу2
u5
Sustamid_
Sustamid_6
Sustaglide6
pu7
pu4
pp1
plastics5
plastic-bushes
plastics_gear
plastic_rods
plastic_gears
Plastic
plastic bearing
plastic_bearing3
pl2230523-plastic_tracking_roller_plastic_pulley_wheels_with_carbon_steel_ball_bearing_for_furniture
pastic_slider1
pastic_Parts
MS-Plastics-Engineering-Plastics-Main
pastic_gear1
gear3
genetic_plastic_gears
bushes
gear
пу2
u5
Sustamid_6
Sustamid_
Sustaglide6
pu7
pu3
pu
pp1
pp2
plastics5
plastics_gear
plastic-bushes
plastic_rods
plastic_gears
plastic bearing

PVDF Polystone® PVDF

Поливинилиден дифлуорид е термопласт с висока твърдост изключителна химическа устойчивост и работна температура до 140°С.
Намира приложения в химическата и фармацефтичната промишленост. Модификацията с лепилен слой дава възможност лесно да се облицоват чисти стаи и реактори.

bottom of page